ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Моніторинг навчальних досягнень учнів Андріївського ліцею №2 за І семестр 2023/2024 навчального року


Інформація про рівні навчальних досягнень учнів Андріївського ліцею №2 за І семестр 2023/2024 навчального року


Річний звіт про діяльність закладу за 2022-2023 навчальний рік


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Андріївському ліцеї №2


Рішення про ведення обліку дітей 2023

Рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 №178 “Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої та дошкільної освіти”

Наказ від 30.08.2023 №94-ОД Про закріплення території обслуговування за закладами газагольної середньої та дошкільної освіти Донецької територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік

Наказ про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Вакантні посади станом на 25.04.2024

Статут Андріївського ліцею №2 Донецької селищної ради Харківської області

Розпорядження Харківської обласної адміністрації від 27.03.2024 №201-В “Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти”

Розпорядження ХОДА від 27.03.2018 № 168 Про видачу ліцензії

Ліцензійний обсяг

Структура та органи управління Андріївського ліцею №2

Кадровий склад на 2023/2024 н. р.

Наказ від 29.01.2024 №31-од “Про затвердження заходів Андріївського ліцею №2 щодо запобігання і протидії корупції на 2024 рік”

Наказ від 03.05.2024 №65-од “Про затвердження Плану заходів з цифрової трансформації освітньої галузі Андріївського ліцею №2”


Наказ від 05.04.2024 №56-од “Про створення приймального пункту евакуації в Андріївському ліцеї №2”

Наказ від 05.04.2024 №57-од “Про створення збірного пункту евакуації в Андріївському ліцеї №2”


Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти:

Освітня програма для 1-2 класів

Освітня програма для 3-4 класів

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (5-6 класи)

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня


Інформація про мову освітнього процесу в Андріївському ліцеї №2

Матеріально-технічне забезпечення Андріївського ліцею №2

Стратегія розвитку на 2020-2023

Правила прийому до закладу освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Інформація про умови доступності Андріївського ліцею №2 для навчання осіб з особливими потребами


Фінансові ресурси

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога Андріївським ліцеєм №2 у 2023 році

Кошторис (1)

Кошторис (2)

Зміни до кошторису:


Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові результати 2023 року

Пояснювальна записка

Баланс на 01.01.2024

Звіт про власний капітал за 2023 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (1)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (2)

Звіт про надходження  і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду