ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

Положення про електронний класний журнал Андріївського ліцею №2


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Андріївському ліцеї №2


Витяг з протоколу №9 від 01.05.2023 р. – про відбір підручників

Витяг з протоколу №6 від 27.02.2023 р – про відбір підручників


Моніторинг 2022 (І семестр)

Моніторинг про рівні навчальних досягнень 2022 (І семестр)


Річний звіт директора про діяльність закладу за 2021-2022 н.р.

Рішення про ведення обліку дітей 2023

Рішення №178 від 14 вересня 2022 “Територія обслуговування”

Вакансії станом на 25.05.2023

Статут Андріївського ліцею №2 Донецької селищної ради Харківської області

2.Розпорядження ХОДА від 27.03.2018 № 168 Про видачу ліцензії

Ліцензійний обсяг

3.Інформація про структуру та органи управління Андріївського ліцею №2

4.Кадровий склад у 2021 2023нр

Освітня програма для 1-2 класів

Освітня программа для 3-4 класів

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Розклад уроків

7.Інформація про мову освітнього процесу в Андріївському ліцеї №2

9.Матеріально-технічне забезпечення Андріївського ліцею №2

Стратегія розвитку на 2020-2023

Правила прийому до закладу освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Інформація про умови доступності Андріївського ліцею №2 для навчання осіб з особливими потребами

Витяг з протоколу №7 від 13.01.2022 Про результати вибору підручників 9 кл

Витяг з протоколу №13 від 29.05.22 Про результати вибору підручників 5 клас

Інформація про згоду батьків на розміщення фотоматеріалів

Форма заяви на доведені випадки булінгу

ОСТАТОЧНА МЕРЕЖА 2022 2023 н.р..xls (сайт)


План асигнувань 2022 р


Фінансові ресурси

Кошторис на 2023 р – освітня субвенція.

Кошторис на 2023 р.

Зміни до кошторису:

  1. Довідка про зміни до кошторису 2023-1
  2. Довідка про зміни до кошторису 2023-2
  3.  Довідка про зміни до кошторису 2023-3

звiт_про_фiнансовi_резул_тати_за2022рiк

пляснювал_на_записка_за_2022рiк

баланс_на_01_сiчня_2023року

звiт_про_власний_капiтал

звiт_про_заборгованiст__за_бюдж_коштами Звiт_про_надх_i_використ_коштiв.отримани_за_iн.джерелами_власних_надходжен_ Звiт_про_надх_i_використ_коштiв.отриманих_як_плата_за_послуги Звiт_про_надх_i_використання_iнших_надходжен__спецфонду звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_загал_ного_фонду звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_загал_ного_фонду2 звiт_про_надходження_i_використання_коштiв_загал_ного_фонду3 звiт_про_рух_грошових_коштiв_за_2022рiк